Verlichting door zelfbewustzijn

Het leven kent ups en downs, ze zijn er omdat we als mens onderhevig zijn aan veranderingen en door onszelf

omdat we in bepaalde situaties soms niet altijd even handig handelen, of dingen zeggen, die weer impact hebben op anderen. Jezelf staande houden in een telkens veranderende energie is heftig. Om toch je eigen leven zo stabiel mogelijk te leven, waarbij de balans de boventoon voert en je jezelf als het ware verlicht, heb je zelf bewust zijn nodig.

Zelf bewust zijn van jezelf, geeft zelfbewustzijn, verlichting en balans. Je bent je dus bewust van jezelf, van je gedrag, je gedragingen. Je manier van omgaan met dingen en mensen en situaties. Als je je hiervan bewust bent, kun je ook inschatten hoe of anderen impact op jou hebben. Er is dan sprake van een wisselwerking.

Elke dag leert de mens bij, en dat houdt nooit op. Elke situatie, hoe klein ook, kent bewustzijn. Maar we zijn ons er heel vaak helemaal niet van bewust en kunnen daardoor ver verwijderd raken van onszelf, van onze eigen kern. Zodanig dat we vluchten voor onszelf, in werk, in de drank, in de drugs in relaties. Voor anderen is dat vaak een teken dat je een slappeling bent, iemand die bang is, die zijn verantwoordelijkheid niet pakt. In hun ogen doe jij dingen die niet horen zoals ze horen te zijn, wat normaal is. Maar jij doet dit niet bewust. Je doet dit, omdat ergens diep in jou pijn zit, teleurstelling en je wilt dat niet voelen. Vluchten is dus helemaal niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Het is uitingsvorm om maar niet geconfronteerd te worden met iets. Want geen enkel mens wil zichzelf pijn doen. Elk mens wil verlichting.

Ouders zeggen wel eens, ik kan mijn kind niet meer aan. Het vertoont onverantwoordelijk gedrag. Ik ben er klaar mee. Het is lui, wil niets. Wat moet ik hiermee aan, ben aan het einde van mijn latijn. Dan geef ik degene die met mij chat op www.qmediumchat.nl een inzicht mee. Dat inzicht laat zien aan de ouder dat het kind niet lui is, zijn verantwoordelijkheid niet pakt, maar dat onder het gedrag dat het kind vertoont, iets ten grondslag ligt.

Als ouders anders gaan kijken naar het gedrag van hun kind, en kan uiteraard ook een partner zijn, kan het zomaar zijn dat diegene die kiest voor een chat met een medium van www.qmediumchat.nl, gaat inzien dat het gedrag wat ze zelf vertonen naar diegene die in hun ogen lui en vervelend is, wellicht ook door hunzelf mede wordt veroorzaakt. Want ze willen namelijk hun kind, hun partner hun wil opleggen. Ze willen dat de ander aan de slag gaat, zoals het hoort. Door de chat komt er voor de chatter met het medium een bewust zijn op gang, waarmee er tegelijk een andere kijk ontstaat op de situatie. Met als gevolg een andere energie, die diegene die zich niet goed gedraagt, ook gaat voelen en juist daardoor zich ineens beter gaat voelen. En zich verlicht voelt. De druk gaat er af, de bemoeienis vervalt. De negatieve sfeer verdwijnt uit het huis.

En ga eens met elkaar in gesprek. Echt in gesprek. In plaats van de ander te pushen dat die iets moet doen, stel eens vragen als: Wat is het dat je tegenhoudt om aan de slag te gaan. Wat kan ik voor je betekenen om jou te ondersteunen, zodat jij je beter gaat voelen. Wil je wel hulp van mij, of doe je dit liever alleen?

Dan kom je weer met elkaar in verbinding. Dan voelt de ander zich gehoord, gezien en voelt zich verlicht. Chatten met een medium of paragnost op www.qmediumchat.nl doen we vaak, omdat we niet krijgen wat we zelf willen. Dan zoeken we hulp en ondersteuning en om te horen dat datgene wat we nu niet hebben, een keer zullen gaan krijgen. Wat we dan niet weten is, dat we door ons eigen toedoen, datgene wat we willen vaak van ons afduwen in plaats van naar ons toe te trekken.

Hoe mooi is het dan niet als je door te chatten met een consulent op www.qmediumchat.nl erachter komt, door bewustzijn in te zien dat jij zelf onderdeel bent van een geheel en als jij jouw onderdeel verandert, de ander mee verandert! Dat is de kracht van de consulenten van www.qmediumchat.nl! Chat graag met je, medium Von, qmediumchat.nl